Sun, 23 Jan 2022 07:14:30 UTC

Information for build kf5-kross-interpreters-18.04.3-1.fc28

ID1134955
Package Namekf5-kross-interpreters
Version18.04.3
Release1.fc28
Epoch
Sourcegit+https://src.fedoraproject.org/rpms/kf5-kross-interpreters.git#1a837374a16e68c19d002397247ed974a915a077
SummaryKross interpreters for KDE Frameworks 5
DescriptionKross interpreters for KDE Frameworks 5.
Built byrdieter
State complete
Volume fedora_koji_archive02
StartedThu, 09 Aug 2018 21:27:22 UTC
CompletedThu, 09 Aug 2018 21:38:14 UTC
Taskbuild (f28-candidate, /rpms/kf5-kross-interpreters.git:1a837374a16e68c19d002397247ed974a915a077)
Extra{'source': {'original_url': 'git+https://src.fedoraproject.org/rpms/kf5-kross-interpreters.git#1a837374a16e68c19d002397247ed974a915a077'}}
Tags
f28-updates
RPMs
src
kf5-kross-interpreters-18.04.3-1.fc28.src.rpm (info) (download)
aarch64
kf5-kross-python2-18.04.3-1.fc28.aarch64.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-18.04.3-1.fc28.aarch64.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debuginfo-18.04.3-1.fc28.aarch64.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debugsource-18.04.3-1.fc28.aarch64.rpm (info) (download)
kf5-kross-python2-debuginfo-18.04.3-1.fc28.aarch64.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-debuginfo-18.04.3-1.fc28.aarch64.rpm (info) (download)
armv7hl
kf5-kross-python2-18.04.3-1.fc28.armv7hl.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-18.04.3-1.fc28.armv7hl.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debuginfo-18.04.3-1.fc28.armv7hl.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debugsource-18.04.3-1.fc28.armv7hl.rpm (info) (download)
kf5-kross-python2-debuginfo-18.04.3-1.fc28.armv7hl.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-debuginfo-18.04.3-1.fc28.armv7hl.rpm (info) (download)
i686
kf5-kross-python2-18.04.3-1.fc28.i686.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-18.04.3-1.fc28.i686.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debuginfo-18.04.3-1.fc28.i686.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debugsource-18.04.3-1.fc28.i686.rpm (info) (download)
kf5-kross-python2-debuginfo-18.04.3-1.fc28.i686.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-debuginfo-18.04.3-1.fc28.i686.rpm (info) (download)
ppc64
kf5-kross-python2-18.04.3-1.fc28.ppc64.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-18.04.3-1.fc28.ppc64.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debuginfo-18.04.3-1.fc28.ppc64.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debugsource-18.04.3-1.fc28.ppc64.rpm (info) (download)
kf5-kross-python2-debuginfo-18.04.3-1.fc28.ppc64.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-debuginfo-18.04.3-1.fc28.ppc64.rpm (info) (download)
ppc64le
kf5-kross-python2-18.04.3-1.fc28.ppc64le.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-18.04.3-1.fc28.ppc64le.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debuginfo-18.04.3-1.fc28.ppc64le.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debugsource-18.04.3-1.fc28.ppc64le.rpm (info) (download)
kf5-kross-python2-debuginfo-18.04.3-1.fc28.ppc64le.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-debuginfo-18.04.3-1.fc28.ppc64le.rpm (info) (download)
s390x
kf5-kross-python2-18.04.3-1.fc28.s390x.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-18.04.3-1.fc28.s390x.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debuginfo-18.04.3-1.fc28.s390x.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debugsource-18.04.3-1.fc28.s390x.rpm (info) (download)
kf5-kross-python2-debuginfo-18.04.3-1.fc28.s390x.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-debuginfo-18.04.3-1.fc28.s390x.rpm (info) (download)
x86_64
kf5-kross-python2-18.04.3-1.fc28.x86_64.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-18.04.3-1.fc28.x86_64.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debuginfo-18.04.3-1.fc28.x86_64.rpm (info) (download)
kf5-kross-interpreters-debugsource-18.04.3-1.fc28.x86_64.rpm (info) (download)
kf5-kross-python2-debuginfo-18.04.3-1.fc28.x86_64.rpm (info) (download)
kf5-kross-ruby-debuginfo-18.04.3-1.fc28.x86_64.rpm (info) (download)
Logs
x86_64
root.log
state.log
hw_info.log
build.log
mock_output.log
ppc64le
build.log
root.log
hw_info.log
state.log
mock_output.log
aarch64
root.log
state.log
build.log
hw_info.log
mock_output.log
ppc64
root.log
build.log
hw_info.log
state.log
mock_output.log
i686
build.log
root.log
state.log
hw_info.log
mock_output.log
s390x
hw_info.log
state.log
build.log
root.log
mock_output.log
armv7hl
root.log
build.log
hw_info.log
state.log
mock_output.log
Changelog * Thu Jul 12 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.04.3-1 - 18.04.3 * Wed Jun 06 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.04.2-1 - 18.04.2 * Wed May 09 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.04.1-1 - 18.04.1 * Thu Apr 19 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 18.04.0-1 - 18.04.0 * Tue Mar 06 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.12.3-1 - 17.12.3 * Wed Feb 07 2018 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 17.12.2-2 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_28_Mass_Rebuild * Tue Feb 06 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.12.2-1 - 17.12.2 * Thu Jan 11 2018 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.12.1-1 - 17.12.1 * Fri Jan 05 2018 Mamoru TASAKA <mtasaka@fedoraproject.org> - 17.12.0-2 - F-28: rebuild for ruby25 * Thu Dec 28 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.12.0-1 - 17.12.0 * Wed Nov 08 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.08.3-1 - 17.08.3 * Tue Sep 05 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.08.1-1 - 17.08.1 * Thu Aug 03 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.04.3-1 - 17.04.3 * Thu Aug 03 2017 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 17.04.2-3 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_27_Binutils_Mass_Rebuild * Wed Jul 26 2017 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 17.04.2-2 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_27_Mass_Rebuild * Thu Jun 15 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.04.2-1 - 17.04.2 * Sat Jun 03 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 17.04.1-1 - 17.04.1 * Thu Mar 09 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.12.3-1 - 16.12.3 * Wed Feb 08 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.12.2-1 - 16.12.2 * Thu Jan 12 2017 Mamoru TASAKA <mtasaka@fedoraproject.org> - 16.12.1-2 - F-26: rebuild for ruby24 * Wed Jan 11 2017 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.12.1-1 - 16.12.1 * Mon Dec 05 2016 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.08.3-1 - 16.08.3 * Thu Oct 13 2016 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.08.2-1 - 16.08.2 * Mon Sep 26 2016 Than Ngo <than@redhat.com> - 16.08.1-1 - add ruby plugin * Wed Sep 07 2016 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.08.1-1 - 16.08.1 * Fri Aug 12 2016 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.08.0-1 - 16.08.0 * Sat Aug 06 2016 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.07.90-1 - 16.07.90 * Fri Jul 29 2016 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.07.80-1 - 16.07.80 * Sat Jul 09 2016 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.04.3-1 - 16.04.3 * Sun Jun 12 2016 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.04.2-1 - 16.04.2 * Sun May 08 2016 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.04.1-1 - 16.04.1 * Sat Apr 23 2016 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 16.04.0-1 - 16.04.0, -BR: cmake, update URL - drop empty main pkg - rename kf5-kross-python => kf5-kross-python2 * Tue Dec 01 2015 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> 15.08.3-1 - kf5-kross-interpreters (parallel-installable with kde4 kross-interpreters)