Tue, 16 Jul 2019 10:44:13 UTC

Information for build ripgrep-latest-20181215204810.6c81f848

ID1173381
Package Nameripgrep
Versionlatest
Release20181215204810.6c81f848
Epoch
Sourcehttps://src.fedoraproject.org/modules/ripgrep.git?#b93b2bea907400248dca9573926596844cd9cf07
Built byignatenkobrain
State complete
Volume DEFAULT
StartedSat, 15 Dec 2018 20:49:26 UTC
CompletedSun, 16 Dec 2018 02:19:43 UTC
Extra{'typeinfo': {'module': {'content_koji_tag': 'module-ripgrep-latest-20181215204810-6c81f848', 'context': '6c81f848', 'module_build_service_id': 2623, 'modulemd_str': "---\ndocument: modulemd\nversion: 2\ndata:\n name: ripgrep\n stream: latest\n version: 20181215204810\n context: 6c81f848\n summary: Line oriented search tool using Rust's regex library\n description: >\n Line oriented search tool using Rust's regex library. Combines\n\n the raw performance of grep with the usability of the silver searcher.\n license:\n module:\n - MIT\n xmd:\n mbs:\n scmurl: https://src.fedoraproject.org/modules/ripgrep.git?#b93b2bea907400248dca9573926596844cd9cf07\n buildrequires:\n platform:\n version: 5\n ref: f29\n stream: f29\n context: 00000000\n filtered_rpms: []\n mse: TRUE\n rpms:\n rust-textwrap:\n ref: cf2ce1a4cef3436fd130838c4dfa7a9cfbdea512\n rust-pkg-config:\n ref: 349c7189cb33d384e542ddf3ccf4b53c607b5dd1\n rust-same-file:\n ref: 2984d93bf5c73c8dba1b34342c163fd7f21828b7\n rust-crossbeam-channel:\n ref: f6ef6cc3adac0dc4d73bd112a810d05bcaf43afe\n rust-encoding_rs_io:\n ref: 94041c97a6f7a1c46e1fcbe943d83d9d00eedcc6\n rust-proc-macro2:\n ref: 33a107cc1cca900f5b859f1550722db91993aeaf\n rust-regex-syntax:\n ref: 4678fe0a02fdb22a1996112f18525f1743b965ec\n rust-vec_map:\n ref: 18b851a496671350e388786f18d3ec18c610d603\n rust-rand:\n ref: 28235b2d4b4b9acabde7462d55fc0467543aa542\n rust-term_size:\n ref: 7c62e64aa170d34ec9ea65b7dfd286e19d9b7b0c\n rust-grep-regex:\n ref: b6174dc2a693c989e2d7518c5053d975a74f23e0\n rust-arrayvec:\n ref: cc38e242f0558a353620ef67c4ed50bb07545d7c\n rust-lazy_static:\n ref: 7a328c3bacdf13a9d21216669a3eab132150e017\n rust-num_cpus:\n ref: 5e763bdc000db186f747be37d99f043a9087ccf5\n rust-lock_api:\n ref: 0eb17f4a1eaf44be7fea9a4d655d655a7955de4f\n rust-ignore:\n ref: ce3f9a9593318ec51a1c2f0617946479be47e65d\n rust-base64:\n ref: cf9ae0b254bff6efa2e66ab32342276c9f63d20d\n rust-nodrop:\n ref: c1f90077d31da7a13431ba044b45924e58e2d4d3\n rust-either:\n ref: 5046abacfee588fd28ae7a73a8ab4166d669ef7c\n rust-memmap:\n ref: 286fe863f90df5ac5bf2518557292e3f00b126e7\n rust-ansi_term:\n ref: aa0509304673d8e85ed10b2faff32a88da30fcc9\n rust-crossbeam-deque0.4:\n ref: b86c1981cc90be95fa3c31f03a3dafe2f3cd2e6b\n rust-safemem:\n ref: 65e99ff2d15feeb99e56e610f5ea8b82236edddb\n rust-parking_lot_core:\n ref: d22609df7f0d0cd662a923c11cc1af731de3c494\n rust-indexmap:\n ref: 3d839547100cbed3db4fdb0820453bbe8ddaaf92\n rust-semver:\n ref: ecb153f342062549c1d129fd88fc51cfb82ca610\n rust-serde_json:\n ref: a25776f7eedab519fcda9a59fbf6d37edff9dd43\n rust-grep-printer:\n ref: 0b368aeaf0ebacd4da5f0c5418e82ba415e12a5d\n rust-rand_pcg:\n ref: 7c635a9f2ca12413a13d3c5c36466a97c6728508\n rust-walkdir:\n ref: c80bc3bcab3f6677b0a3b80c4f252e3a636767dc\n rust-serde_derive:\n ref: 85f438b4af89633e2dbac3966c12381375d64f90\n rust-pcre2:\n ref: 565ffdd31cbaee086f966b8a0cbc68b51c860261\n rust-cfg-if:\n ref: 3ff094ad603593adc3a036e1610b239fb8480142\n rust-libc:\n ref: b6e07851fb9be98d5c2aa53d84ae3815bc919573\n rust-stable_deref_trait:\n ref: 8f35830900bc71d1a85fc6a02215f1d154c997f6\n rust-atty:\n ref: ac26eb2fbd95334a8310a4fad799ca9044bc12c1\n rust-rayon-core:\n ref: d0107623e5c040be5a17ef61447b79e701d1dc3b\n rust-serde:\n ref: 7f813cafd81368b1bf9b3d1304f0ac0cceb6fdd0\n rust-termcolor:\n ref: a68dc908bc946b62c6e758a1a01494dc2f4aa76e\n rust-cc:\n ref: 72ca356cd0d4a2446de4de5e1600ce195c73ab8d\n rust-version_check:\n ref: 11ca374687fe9a9db49be1ede98a4c92b492e1e1\n rust-unreachable:\n ref: 412ff0e1022e5d6d6c023b02e0d549d2ef449e57\n rust-byteorder:\n ref: 35aaadf1730f3e63acd50b840f429a5c5420fd3d\n rust-packaging:\n ref: 6745bc623a3106cefedced2c8073010a7ac732aa\n rust-aho-corasick:\n ref: 2133a27af85565874a0d9c8d15e18037244ff38a\n rust-grep-matcher:\n ref: 162a39ff559d9c1b10c783e5df890c70471ea073\n rust-crossbeam-epoch:\n ref: 838e33c5c346bbacccfa8feaa3edae52c3683586\n rust-itoa:\n ref: a74464c89c102e86d26cbc500d853ae626a30100\n rust-strsim:\n ref: 3a1928c8136b290a3fadab301fbc4bf1b7d56931\n rust-heapsize:\n ref: 5d1d4b2c2356f42760dd4cbb90b7cbe982f98d95\n rust-semver-parser0.7:\n ref: 37048a01c68df96f31b0b867bb7730a37b5a8ebe\n rust-linked-hash-map:\n ref: f0e7523a34b8ec7a8c9051e33f22577772da6b83\n rust-pcre2-sys:\n ref: d4958c4948c8f31eed60b0865a8a0de51ddcc2f3\n rust-rand_chacha:\n ref: 1911c04674738523fe02cc4f7d5bb6db8298f59b\n rust-grep-pcre2:\n ref: 7385e55d920546785f5baf06347295d1590dc672\n rust-encoding_rs:\n ref: 2d37957b6c62b0b248b8ca595a6f20aab4a12eb2\n rust-yaml-rust0.3:\n ref: 5ecf7d35b65788bd2a4ce03258c229476ddae35f\n rust-bitflags:\n ref: aab0778768757e462b20bc4d77e70bae43c1d0ad\n rust-rand_core:\n ref: df6ff2cd8a67a3b277509f5aa4bf3ddfa755587e\n rust-syn:\n ref: 3eefaacece13afebd669592b6ffe7d30c0cb74db\n rust-grep:\n ref: e177d250a1c8b8c4e6ce8136f4be90d143a73acc\n rust-unicode-width:\n ref: 6599a5158eea49a44ee255445af3b1fc5bfc4661\n rust-log:\n ref: 8e19b2e015c86d959a2a69f391f8e84585f2f0ed\n rust-void:\n ref: c0d2cf66ed917dce908190930a7337723a388645\n rust-rayon:\n ref: e9eb09faa3e501c814db53a0c3291a26d8f4b33c\n rust-grep-cli:\n ref: c26fc8d820487228fb1ebfcde82f1cd643c79c96\n rust-ripgrep:\n ref: 70f687a8d6eb2097d685b5a666c44f1862155eb1\n rust-fnv:\n ref: f76a15cf2fc96595594e47651fab208c9fdeb0ab\n rust-rand_isaac:\n ref: 1192744700aeac93b19635510c93394f69444961\n rust-ryu:\n ref: 59e32206decde54d779fff167ef3535555d6c120\n rust-crossbeam-utils:\n ref: 872f94206b859d2c1435e2323a38f216f22fe332\n rust-regex:\n ref: b5b881cb5c7a61799b2674fd3bd288741c328aa6\n rust-unicode-xid:\n ref: e67cc74e1354143c0fb5edf7af67c176ae7edcaa\n rust-memchr:\n ref: c66ef675bf5bf4a0e86e8025657e8e63c2e5558d\n rust-rand_hc:\n ref: 6db6704ae2b3aa786f4b7213ae26b290238a95b2\n rust-quote:\n ref: c961bcff2aa6f97fb0d12b21ee4f282b1fa537d5\n rust-smallvec:\n ref: 4c9489aabab94ed9b32d4f850e25454beae385f2\n rust-rustc_version:\n ref: 0aed6639ef0f23bca9c76a95a9dabc7a4d40744f\n rust-ucd-util:\n ref: 5a5d8fab31bae623291642b55aefbd48d6ec9e15\n rust-bytecount:\n ref: ad6a26ef9ef26895d813b3a5d87c12a11b8bdbad\n rust-globset:\n ref: 68369b8fb4fe628110db7e3ef5ef6df10ef2faf5\n rust-thread_local:\n ref: 0679edb992d183e75f282660ee632fcdfea7ea15\n rust-utf8-ranges:\n ref: a84dc7e43b7df1a4e41f9139e54d4d3eddd49492\n rust-rand_xorshift:\n ref: c25f5d2e15a6c49da69839a99f349768a05cf1c2\n rust-scopeguard:\n ref: 53c1fd50c528fa9ddf49d8c4b996e7acde05bc05\n rust-no-panic:\n ref: 4cafe36a347abe405facbfa90608964e5187d5c6\n rust-memoffset:\n ref: 62c46ec2976e1dccf3d18e0e2ff01699492413f5\n rust-grep-searcher:\n ref: 10d94858bd499aa3d4da46b8be4462efb2931df9\n rust-owning_ref:\n ref: 62553b334cc987af96f9dce1412d5aacf9cb55c4\n rust-clap:\n ref: 49f0406741f0e9b2fe4b6ed19aa809302adaa0a2\n rust-parking_lot:\n ref: 4bff9a93459a37a4d04a76710961955a5ebb0b0d\n commit: b93b2bea907400248dca9573926596844cd9cf07\n dependencies:\n - buildrequires:\n platform: [f29]\n requires:\n platform: [f29]\n references:\n community: https://github.com/BurntSushi/ripgrep\n documentation: https://github.com/BurntSushi/ripgrep/blob/master/FAQ.md\n tracker: https://github.com/BurntSushi/ripgrep/issues\n profiles:\n default:\n rpms:\n - ripgrep\n api:\n rpms:\n - ripgrep\n filter:\n rpms:\n - python3-rust2rpm\n - rust-aho-corasick+default-devel\n - rust-aho-corasick-devel\n - rust-ansi_term+default-devel\n - rust-ansi_term-devel\n - rust-arrayvec+array-sizes-129-255-devel\n - rust-arrayvec+array-sizes-33-128-devel\n - rust-arrayvec+default-devel\n - rust-arrayvec+serde-1-devel\n - rust-arrayvec+serde-devel\n - rust-arrayvec+std-devel\n - rust-arrayvec-devel\n - rust-atty+default-devel\n - rust-atty-devel\n - rust-base64+default-devel\n - rust-base64-devel\n - rust-bitflags+default-devel\n - rust-bitflags-devel\n - rust-bytecount+default-devel\n - rust-bytecount-devel\n - rust-byteorder+default-devel\n - rust-byteorder+i128-devel\n - rust-byteorder+std-devel\n - rust-byteorder-devel\n - rust-cc+default-devel\n - rust-cc+parallel-devel\n - rust-cc+rayon-devel\n - rust-cc-devel\n - rust-cfg-if+default-devel\n - rust-cfg-if-devel\n - rust-clap+ansi_term-devel\n - rust-clap+atty-devel\n - rust-clap+color-devel\n - rust-clap+debug-devel\n - rust-clap+default-devel\n - rust-clap+doc-devel\n - rust-clap+no_cargo-devel\n - rust-clap+strsim-devel\n - rust-clap+suggestions-devel\n - rust-clap+term_size-devel\n - rust-clap+unstable-devel\n - rust-clap+vec_map-devel\n - rust-clap+wrap_help-devel\n - rust-clap+yaml-devel\n - rust-clap+yaml-rust-devel\n - rust-clap-devel\n - rust-crossbeam-channel+default-devel\n - rust-crossbeam-channel-devel\n - rust-crossbeam-deque0.4+default-devel\n - rust-crossbeam-deque0.4-devel\n - rust-crossbeam-epoch+default-devel\n - rust-crossbeam-epoch+lazy_static-devel\n - rust-crossbeam-epoch+sanitize-devel\n - rust-crossbeam-epoch+std-devel\n - rust-crossbeam-epoch-devel\n - rust-crossbeam-utils+default-devel\n - rust-crossbeam-utils+std-devel\n - rust-crossbeam-utils-devel\n - rust-either+default-devel\n - rust-either+serde-devel\n - rust-either+use_std-devel\n - rust-either-devel\n - rust-encoding_rs+default-devel\n - rust-encoding_rs+less-slow-big5-hanzi-encode-devel\n - rust-encoding_rs+less-slow-gb-hanzi-encode-devel\n - rust-encoding_rs+less-slow-kanji-encode-devel\n - rust-encoding_rs+serde-devel\n - rust-encoding_rs-devel\n - rust-encoding_rs_io+default-devel\n - rust-encoding_rs_io-devel\n - rust-fnv+default-devel\n - rust-fnv-devel\n - rust-globset+default-devel\n - rust-globset+simd-accel-devel\n - rust-globset-devel\n - rust-grep+default-devel\n - rust-grep+grep-pcre2-devel\n - rust-grep+pcre2-devel\n - rust-grep-cli+default-devel\n - rust-grep-cli-devel\n - rust-grep-devel\n - rust-grep-matcher+default-devel\n - rust-grep-matcher-devel\n - rust-grep-pcre2+default-devel\n - rust-grep-pcre2-devel\n - rust-grep-printer+base64-devel\n - rust-grep-printer+default-devel\n - rust-grep-printer+serde-devel\n - rust-grep-printer+serde1-devel\n - rust-grep-printer+serde_derive-devel\n - rust-grep-printer+serde_json-devel\n - rust-grep-printer-devel\n - rust-grep-regex+default-devel\n - rust-grep-regex-devel\n - rust-grep-searcher+default-devel\n - rust-grep-searcher-devel\n - rust-heapsize+default-devel\n - rust-heapsize+unstable-devel\n - rust-heapsize-devel\n - rust-ignore+default-devel\n - rust-ignore+simd-accel-devel\n - rust-ignore-devel\n - rust-indexmap+default-devel\n - rust-indexmap+serde-1-devel\n - rust-indexmap+serde-devel\n - rust-indexmap-devel\n - rust-itoa+default-devel\n - rust-itoa+i128-devel\n - rust-itoa+std-devel\n - rust-itoa-devel\n - rust-lazy_static+default-devel\n - rust-lazy_static-devel\n - rust-libc+align-devel\n - rust-libc+default-devel\n - rust-libc+use_std-devel\n - rust-libc-devel\n - rust-linked-hash-map+default-devel\n - rust-linked-hash-map+heapsize-devel\n - rust-linked-hash-map+heapsize_impl-devel\n - rust-linked-hash-map+serde-devel\n - rust-linked-hash-map+serde_impl-devel\n - rust-linked-hash-map-devel\n - rust-lock_api+default-devel\n - rust-lock_api+owning_ref-devel\n - rust-lock_api-devel\n - rust-log+default-devel\n - rust-log+max_level_debug-devel\n - rust-log+max_level_error-devel\n - rust-log+max_level_info-devel\n - rust-log+max_level_off-devel\n - rust-log+max_level_trace-devel\n - rust-log+max_level_warn-devel\n - rust-log+release_max_level_debug-devel\n - rust-log+release_max_level_error-devel\n - rust-log+release_max_level_info-devel\n - rust-log+release_max_level_off-devel\n - rust-log+release_max_level_trace-devel\n - rust-log+release_max_level_warn-devel\n - rust-log+serde-devel\n - rust-log+std-devel\n - rust-log-devel\n - rust-memchr+default-devel\n - rust-memchr+libc-devel\n - rust-memchr+use_std-devel\n - rust-memchr-devel\n - rust-memmap+default-devel\n - rust-memmap-devel\n - rust-memoffset+default-devel\n - rust-memoffset-devel\n - rust-no-panic+default-devel\n - rust-no-panic-devel\n - rust-nodrop+default-devel\n - rust-nodrop+std-devel\n - rust-nodrop+use_needs_drop-devel\n - rust-nodrop-devel\n - rust-num_cpus+default-devel\n - rust-num_cpus-devel\n - rust-owning_ref+default-devel\n - rust-owning_ref-devel\n - rust-packaging\n - rust-parking_lot+default-devel\n - rust-parking_lot+owning_ref-devel\n - rust-parking_lot-devel\n - rust-parking_lot_core+default-devel\n - rust-parking_lot_core-devel\n - rust-pcre2+default-devel\n - rust-pcre2-devel\n - rust-pcre2-sys+default-devel\n - rust-pcre2-sys-devel\n - rust-pkg-config+default-devel\n - rust-pkg-config-devel\n - rust-proc-macro2+default-devel\n - rust-proc-macro2+proc-macro-devel\n - rust-proc-macro2-devel\n - rust-quote+default-devel\n - rust-quote+proc-macro-devel\n - rust-quote-devel\n - rust-rand+alloc-devel\n - rust-rand+default-devel\n - rust-rand+i128_support-devel\n - rust-rand+libc-devel\n - rust-rand+log-devel\n - rust-rand+serde1-devel\n - rust-rand+std-devel\n - rust-rand-devel\n - rust-rand_chacha+default-devel\n - rust-rand_chacha-devel\n - rust-rand_core+alloc-devel\n - rust-rand_core+default-devel\n - rust-rand_core+serde-devel\n - rust-rand_core+serde1-devel\n - rust-rand_core+serde_derive-devel\n - rust-rand_core+std-devel\n - rust-rand_core-devel\n - rust-rand_hc+default-devel\n - rust-rand_hc-devel\n - rust-rand_isaac+default-devel\n - rust-rand_isaac+serde-devel\n - rust-rand_isaac+serde1-devel\n - rust-rand_isaac+serde_derive-devel\n - rust-rand_isaac-devel\n - rust-rand_pcg+default-devel\n - rust-rand_pcg+serde-devel\n - rust-rand_pcg+serde1-devel\n - rust-rand_pcg+serde_derive-devel\n - rust-rand_pcg-devel\n - rust-rand_xorshift+default-devel\n - rust-rand_xorshift+serde-devel\n - rust-rand_xorshift+serde1-devel\n - rust-rand_xorshift+serde_derive-devel\n - rust-rand_xorshift-devel\n - rust-rayon+default-devel\n - rust-rayon-core+default-devel\n - rust-rayon-core-devel\n - rust-rayon-devel\n - rust-regex+default-devel\n - rust-regex+pattern-devel\n - rust-regex+unstable-devel\n - rust-regex+use_std-devel\n - rust-regex-devel\n - rust-regex-syntax+default-devel\n - rust-regex-syntax-devel\n - rust-rustc_version+default-devel\n - rust-rustc_version-devel\n - rust-ryu+default-devel\n - rust-ryu+no-panic-devel\n - rust-ryu+small-devel\n - rust-ryu-devel\n - rust-safemem+default-devel\n - rust-safemem+std-devel\n - rust-safemem-devel\n - rust-same-file+default-devel\n - rust-same-file-devel\n - rust-scopeguard+default-devel\n - rust-scopeguard+use_std-devel\n - rust-scopeguard-devel\n - rust-semver+default-devel\n - rust-semver+serde-devel\n - rust-semver-devel\n - rust-semver-parser0.7+default-devel\n - rust-semver-parser0.7-devel\n - rust-serde+alloc-devel\n - rust-serde+default-devel\n - rust-serde+derive-devel\n - rust-serde+rc-devel\n - rust-serde+serde_derive-devel\n - rust-serde+std-devel\n - rust-serde+unstable-devel\n - rust-serde-devel\n - rust-serde_derive+default-devel\n - rust-serde_derive+deserialize_in_place-devel\n - rust-serde_derive-devel\n - rust-serde_json+arbitrary_precision-devel\n - rust-serde_json+default-devel\n - rust-serde_json+indexmap-devel\n - rust-serde_json+preserve_order-devel\n - rust-serde_json+raw_value-devel\n - rust-serde_json-devel\n - rust-smallvec+default-devel\n - rust-smallvec+serde-devel\n - rust-smallvec+std-devel\n - rust-smallvec-devel\n - rust-stable_deref_trait+default-devel\n - rust-stable_deref_trait+std-devel\n - rust-stable_deref_trait-devel\n - rust-strsim+default-devel\n - rust-strsim-devel\n - rust-syn+clone-impls-devel\n - rust-syn+default-devel\n - rust-syn+derive-devel\n - rust-syn+extra-traits-devel\n - rust-syn+fold-devel\n - rust-syn+full-devel\n - rust-syn+parsing-devel\n - rust-syn+printing-devel\n - rust-syn+proc-macro-devel\n - rust-syn+quote-devel\n - rust-syn+visit-devel\n - rust-syn+visit-mut-devel\n - rust-syn-devel\n - rust-term_size+debug-devel\n - rust-term_size+default-devel\n - rust-term_size+unstable-devel\n - rust-term_size-devel\n - rust-termcolor+default-devel\n - rust-termcolor-devel\n - rust-textwrap+default-devel\n - rust-textwrap+term_size-devel\n - rust-textwrap-devel\n - rust-thread_local+default-devel\n - rust-thread_local-devel\n - rust-ucd-util+default-devel\n - rust-ucd-util-devel\n - rust-unicode-width+default-devel\n - rust-unicode-width+no_std-devel\n - rust-unicode-width-devel\n - rust-unicode-xid+default-devel\n - rust-unicode-xid+no_std-devel\n - rust-unicode-xid-devel\n - rust-unreachable+default-devel\n - rust-unreachable-devel\n - rust-utf8-ranges+default-devel\n - rust-utf8-ranges-devel\n - rust-vec_map+default-devel\n - rust-vec_map+eders-devel\n - rust-vec_map+serde-devel\n - rust-vec_map-devel\n - rust-version_check+default-devel\n - rust-version_check-devel\n - rust-void+default-devel\n - rust-void+std-devel\n - rust-void-devel\n - rust-walkdir+default-devel\n - rust-walkdir-devel\n - rust-yaml-rust0.3+default-devel\n - rust-yaml-rust0.3+linked-hash-map-devel\n - rust-yaml-rust0.3+preserve_order-devel\n - rust-yaml-rust0.3-devel\n components:\n rpms:\n rust-aho-corasick:\n rationale: Dependency of rust-globset, rust-regex.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-aho-corasick\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-aho-corasick\n ref: 2133a27af85565874a0d9c8d15e18037244ff38a\n buildorder: 30\n rust-ansi_term:\n rationale: Dependency of rust-clap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-ansi_term\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-ansi_term\n ref: aa0509304673d8e85ed10b2faff32a88da30fcc9\n buildorder: 10\n rust-arrayvec:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-epoch.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-arrayvec\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-arrayvec\n ref: cc38e242f0558a353620ef67c4ed50bb07545d7c\n buildorder: 70\n rust-atty:\n rationale: Dependency of rust-clap, rust-grep-cli.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-atty\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-atty\n ref: ac26eb2fbd95334a8310a4fad799ca9044bc12c1\n buildorder: 20\n rust-base64:\n rationale: Dependency of rust-grep-printer.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-base64\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-base64\n ref: cf9ae0b254bff6efa2e66ab32342276c9f63d20d\n buildorder: 20\n rust-bitflags:\n rationale: Dependency of rust-clap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-bitflags\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-bitflags\n ref: aab0778768757e462b20bc4d77e70bae43c1d0ad\n buildorder: 10\n rust-bytecount:\n rationale: Dependency of rust-grep-searcher.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-bytecount\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-bytecount\n ref: ad6a26ef9ef26895d813b3a5d87c12a11b8bdbad\n buildorder: 10\n rust-byteorder:\n rationale: Dependency of rust-base64.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-byteorder\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-byteorder\n ref: 35aaadf1730f3e63acd50b840f429a5c5420fd3d\n buildorder: 10\n rust-cc:\n rationale: Dependency of rust-pcre2-sys.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-cc\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-cc\n ref: 72ca356cd0d4a2446de4de5e1600ce195c73ab8d\n buildorder: 120\n rust-cfg-if:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-epoch, rust-crossbeam-utils, rust-encoding_rs,\n rust-log, rust-memchr.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-cfg-if\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-cfg-if\n ref: 3ff094ad603593adc3a036e1610b239fb8480142\n buildorder: 10\n rust-clap:\n rationale: Dependency of rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-clap\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-clap\n ref: 49f0406741f0e9b2fe4b6ed19aa809302adaa0a2\n buildorder: 90\n rust-crossbeam-channel:\n rationale: Dependency of rust-ignore.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-crossbeam-channel\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-crossbeam-channel\n ref: f6ef6cc3adac0dc4d73bd112a810d05bcaf43afe\n buildorder: 130\n rust-crossbeam-deque0.4:\n rationale: Dependency of rust-rayon, rust-rayon-core.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-crossbeam-deque0.4\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-crossbeam-deque0.4\n ref: b86c1981cc90be95fa3c31f03a3dafe2f3cd2e6b\n buildorder: 90\n rust-crossbeam-epoch:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-channel, rust-crossbeam-deque0.4.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-crossbeam-epoch\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-crossbeam-epoch\n ref: 838e33c5c346bbacccfa8feaa3edae52c3683586\n buildorder: 80\n rust-crossbeam-utils:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-channel, rust-crossbeam-deque0.4,\n rust-crossbeam-epoch.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-crossbeam-utils\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-crossbeam-utils\n ref: 872f94206b859d2c1435e2323a38f216f22fe332\n buildorder: 20\n rust-either:\n rationale: Dependency of rust-rayon.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-either\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-either\n ref: 5046abacfee588fd28ae7a73a8ab4166d669ef7c\n buildorder: 70\n rust-encoding_rs:\n rationale: Dependency of rust-encoding_rs_io, rust-grep-searcher.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-encoding_rs\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-encoding_rs\n ref: 2d37957b6c62b0b248b8ca595a6f20aab4a12eb2\n buildorder: 70\n rust-encoding_rs_io:\n rationale: Dependency of rust-grep-searcher.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-encoding_rs_io\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-encoding_rs_io\n ref: 94041c97a6f7a1c46e1fcbe943d83d9d00eedcc6\n buildorder: 80\n rust-fnv:\n rationale: Dependency of rust-globset.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-fnv\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-fnv\n ref: f76a15cf2fc96595594e47651fab208c9fdeb0ab\n buildorder: 10\n rust-globset:\n rationale: Dependency of rust-grep-cli, rust-ignore.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-globset\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-globset\n ref: 68369b8fb4fe628110db7e3ef5ef6df10ef2faf5\n buildorder: 80\n rust-grep:\n rationale: Dependency of rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep\n ref: e177d250a1c8b8c4e6ce8136f4be90d143a73acc\n buildorder: 160\n rust-grep-cli:\n rationale: Dependency of rust-grep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep-cli\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep-cli\n ref: c26fc8d820487228fb1ebfcde82f1cd643c79c96\n buildorder: 90\n rust-grep-matcher:\n rationale: Dependency of rust-grep, rust-grep-pcre2, rust-grep-printer, rust-grep-regex,\n rust-grep-searcher.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep-matcher\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep-matcher\n ref: 162a39ff559d9c1b10c783e5df890c70471ea073\n buildorder: 30\n rust-grep-pcre2:\n rationale: Dependency of rust-grep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep-pcre2\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep-pcre2\n ref: 7385e55d920546785f5baf06347295d1590dc672\n buildorder: 150\n rust-grep-printer:\n rationale: Dependency of rust-grep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep-printer\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep-printer\n ref: 0b368aeaf0ebacd4da5f0c5418e82ba415e12a5d\n buildorder: 100\n rust-grep-regex:\n rationale: Dependency of rust-grep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep-regex\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep-regex\n ref: b6174dc2a693c989e2d7518c5053d975a74f23e0\n buildorder: 80\n rust-grep-searcher:\n rationale: Dependency of rust-grep, rust-grep-printer.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep-searcher\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep-searcher\n ref: 10d94858bd499aa3d4da46b8be4462efb2931df9\n buildorder: 90\n rust-heapsize:\n rationale: Dependency of rust-linked-hash-map.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-heapsize\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-heapsize\n ref: 5d1d4b2c2356f42760dd4cbb90b7cbe982f98d95\n buildorder: 10\n rust-ignore:\n rationale: Dependency of rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-ignore\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-ignore\n ref: ce3f9a9593318ec51a1c2f0617946479be47e65d\n buildorder: 140\n rust-indexmap:\n rationale: Dependency of rust-serde_json.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-indexmap\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-indexmap\n ref: 3d839547100cbed3db4fdb0820453bbe8ddaaf92\n buildorder: 70\n rust-itoa:\n rationale: Dependency of rust-serde_json.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-itoa\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-itoa\n ref: a74464c89c102e86d26cbc500d853ae626a30100\n buildorder: 10\n rust-lazy_static:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-epoch, rust-grep-cli, rust-ignore,\n rust-rayon-core, rust-ripgrep, rust-thread_local.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-lazy_static\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-lazy_static\n ref: 7a328c3bacdf13a9d21216669a3eab132150e017\n buildorder: 10\n rust-libc:\n rationale: Dependency of rust-atty, rust-memchr, rust-memmap, rust-num_cpus,\n rust-parking_lot_core, rust-pcre2, rust-pcre2-sys, rust-rand, rust-rayon-core,\n rust-term_size.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-libc\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-libc\n ref: b6e07851fb9be98d5c2aa53d84ae3815bc919573\n buildorder: 10\n rust-linked-hash-map:\n rationale: Dependency of rust-yaml-rust0.3.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-linked-hash-map\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-linked-hash-map\n ref: f0e7523a34b8ec7a8c9051e33f22577772da6b83\n buildorder: 70\n rust-lock_api:\n rationale: Dependency of rust-parking_lot.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-lock_api\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-lock_api\n ref: 0eb17f4a1eaf44be7fea9a4d655d655a7955de4f\n buildorder: 30\n rust-log:\n rationale: Dependency of rust-globset, rust-grep-cli, rust-grep-regex, rust-grep-searcher,\n rust-ignore, rust-pcre2, rust-rand, rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-log\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-log\n ref: 8e19b2e015c86d959a2a69f391f8e84585f2f0ed\n buildorder: 70\n rust-memchr:\n rationale: Dependency of rust-aho-corasick, rust-globset, rust-grep-matcher,\n rust-grep-searcher, rust-ignore, rust-regex.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-memchr\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-memchr\n ref: c66ef675bf5bf4a0e86e8025657e8e63c2e5558d\n buildorder: 20\n rust-memmap:\n rationale: Dependency of rust-grep-searcher.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-memmap\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-memmap\n ref: 286fe863f90df5ac5bf2518557292e3f00b126e7\n buildorder: 20\n rust-memoffset:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-epoch.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-memoffset\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-memoffset\n ref: 62c46ec2976e1dccf3d18e0e2ff01699492413f5\n buildorder: 10\n rust-no-panic:\n rationale: Dependency of rust-ryu.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-no-panic\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-no-panic\n ref: 4cafe36a347abe405facbfa90608964e5187d5c6\n buildorder: 50\n rust-nodrop:\n rationale: Dependency of rust-arrayvec.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-nodrop\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-nodrop\n ref: c1f90077d31da7a13431ba044b45924e58e2d4d3\n buildorder: 10\n rust-num_cpus:\n rationale: Dependency of rust-rayon-core, rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-num_cpus\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-num_cpus\n ref: 5e763bdc000db186f747be37d99f043a9087ccf5\n buildorder: 20\n rust-owning_ref:\n rationale: Dependency of rust-lock_api.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-owning_ref\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-owning_ref\n ref: 62553b334cc987af96f9dce1412d5aacf9cb55c4\n buildorder: 20\n rust-packaging:\n rationale: Something needs to orchestrate build of all stuff below.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-packaging\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-packaging\n ref: master\n rust-parking_lot:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-channel.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-parking_lot\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-parking_lot\n ref: 4bff9a93459a37a4d04a76710961955a5ebb0b0d\n buildorder: 120\n rust-parking_lot_core:\n rationale: Dependency of rust-parking_lot.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-parking_lot_core\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-parking_lot_core\n ref: d22609df7f0d0cd662a923c11cc1af731de3c494\n buildorder: 110\n rust-pcre2:\n rationale: Dependency of rust-grep-pcre2.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-pcre2\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-pcre2\n ref: 565ffdd31cbaee086f966b8a0cbc68b51c860261\n buildorder: 140\n rust-pcre2-sys:\n rationale: Dependency of rust-pcre2.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-pcre2-sys\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-pcre2-sys\n ref: d4958c4948c8f31eed60b0865a8a0de51ddcc2f3\n buildorder: 130\n rust-pkg-config:\n rationale: Dependency of rust-pcre2-sys.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-pkg-config\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-pkg-config\n ref: 349c7189cb33d384e542ddf3ccf4b53c607b5dd1\n buildorder: 10\n rust-proc-macro2:\n rationale: Dependency of rust-no-panic, rust-quote, rust-serde_derive, rust-syn.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-proc-macro2\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-proc-macro2\n ref: 33a107cc1cca900f5b859f1550722db91993aeaf\n buildorder: 20\n rust-quote:\n rationale: Dependency of rust-no-panic, rust-serde_derive, rust-syn.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-quote\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-quote\n ref: c961bcff2aa6f97fb0d12b21ee4f282b1fa537d5\n buildorder: 30\n rust-rand:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-channel, rust-parking_lot_core.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-rand\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-rand\n ref: 28235b2d4b4b9acabde7462d55fc0467543aa542\n buildorder: 100\n rust-rand_chacha:\n rationale: Dependency of rust-rand.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-rand_chacha\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-rand_chacha\n ref: 1911c04674738523fe02cc4f7d5bb6db8298f59b\n buildorder: 90\n rust-rand_core:\n rationale: Dependency of rust-rand, rust-rand_chacha, rust-rand_hc, rust-rand_isaac,\n rust-rand_pcg, rust-rand_xorshift.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-rand_core\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-rand_core\n ref: df6ff2cd8a67a3b277509f5aa4bf3ddfa755587e\n buildorder: 70\n rust-rand_hc:\n rationale: Dependency of rust-rand.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-rand_hc\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-rand_hc\n ref: 6db6704ae2b3aa786f4b7213ae26b290238a95b2\n buildorder: 80\n rust-rand_isaac:\n rationale: Dependency of rust-rand.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-rand_isaac\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-rand_isaac\n ref: 1192744700aeac93b19635510c93394f69444961\n buildorder: 80\n rust-rand_pcg:\n rationale: Dependency of rust-rand.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-rand_pcg\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-rand_pcg\n ref: 7c635a9f2ca12413a13d3c5c36466a97c6728508\n buildorder: 90\n rust-rand_xorshift:\n rationale: Dependency of rust-rand.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-rand_xorshift\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-rand_xorshift\n ref: c25f5d2e15a6c49da69839a99f349768a05cf1c2\n buildorder: 80\n rust-rayon:\n rationale: Dependency of rust-cc.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-rayon\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-rayon\n ref: e9eb09faa3e501c814db53a0c3291a26d8f4b33c\n buildorder: 110\n rust-rayon-core:\n rationale: Dependency of rust-rayon.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-rayon-core\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-rayon-core\n ref: d0107623e5c040be5a17ef61447b79e701d1dc3b\n buildorder: 100\n rust-regex:\n rationale: Dependency of rust-globset, rust-grep-cli, rust-grep-regex, rust-ignore,\n rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-regex\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-regex\n ref: b5b881cb5c7a61799b2674fd3bd288741c328aa6\n buildorder: 40\n rust-regex-syntax:\n rationale: Dependency of rust-grep-regex, rust-regex.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-regex-syntax\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-regex-syntax\n ref: 4678fe0a02fdb22a1996112f18525f1743b965ec\n buildorder: 20\n rust-ripgrep:\n rationale: Main component.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-ripgrep\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-ripgrep\n ref: latest\n buildorder: 170\n rust-rustc_version:\n rationale: Dependency of rust-parking_lot_core, rust-rand, rust-rand_chacha,\n rust-rand_pcg.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-rustc_version\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-rustc_version\n ref: 0aed6639ef0f23bca9c76a95a9dabc7a4d40744f\n buildorder: 80\n rust-ryu:\n rationale: Dependency of rust-serde_json.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-ryu\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-ryu\n ref: 59e32206decde54d779fff167ef3535555d6c120\n buildorder: 60\n rust-safemem:\n rationale: Dependency of rust-base64.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-safemem\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-safemem\n ref: 65e99ff2d15feeb99e56e610f5ea8b82236edddb\n buildorder: 10\n rust-same-file:\n rationale: Dependency of rust-grep-cli, rust-ignore, rust-walkdir.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-same-file\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-same-file\n ref: 2984d93bf5c73c8dba1b34342c163fd7f21828b7\n buildorder: 10\n rust-scopeguard:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-epoch, rust-lock_api.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-scopeguard\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-scopeguard\n ref: 53c1fd50c528fa9ddf49d8c4b996e7acde05bc05\n buildorder: 10\n rust-semver:\n rationale: Dependency of rust-rustc_version.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-semver\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-semver\n ref: ecb153f342062549c1d129fd88fc51cfb82ca610\n buildorder: 70\n rust-semver-parser0.7:\n rationale: Dependency of rust-semver.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-semver-parser0.7\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-semver-parser0.7\n ref: 37048a01c68df96f31b0b867bb7730a37b5a8ebe\n buildorder: 10\n rust-serde:\n rationale: Dependency of rust-arrayvec, rust-either, rust-encoding_rs, rust-grep-printer,\n rust-indexmap, rust-linked-hash-map, rust-log, rust-rand_core, rust-rand_isaac,\n rust-rand_pcg, rust-rand_xorshift, rust-ripgrep, rust-semver, rust-serde_json,\n rust-smallvec, rust-vec_map.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-serde\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-serde\n ref: 7f813cafd81368b1bf9b3d1304f0ac0cceb6fdd0\n buildorder: 60\n rust-serde_derive:\n rationale: Dependency of rust-grep-printer, rust-rand_core, rust-rand_isaac,\n rust-rand_pcg, rust-rand_xorshift, rust-ripgrep, rust-serde.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-serde_derive\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-serde_derive\n ref: 85f438b4af89633e2dbac3966c12381375d64f90\n buildorder: 50\n rust-serde_json:\n rationale: Dependency of rust-grep-printer, rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-serde_json\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-serde_json\n ref: a25776f7eedab519fcda9a59fbf6d37edff9dd43\n buildorder: 80\n rust-smallvec:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-channel, rust-parking_lot_core.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-smallvec\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-smallvec\n ref: 4c9489aabab94ed9b32d4f850e25454beae385f2\n buildorder: 70\n rust-stable_deref_trait:\n rationale: Dependency of rust-owning_ref.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-stable_deref_trait\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-stable_deref_trait\n ref: 8f35830900bc71d1a85fc6a02215f1d154c997f6\n buildorder: 10\n rust-strsim:\n rationale: Dependency of rust-clap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-strsim\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-strsim\n ref: 3a1928c8136b290a3fadab301fbc4bf1b7d56931\n buildorder: 10\n rust-syn:\n rationale: Dependency of rust-no-panic, rust-serde_derive.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-syn\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-syn\n ref: 3eefaacece13afebd669592b6ffe7d30c0cb74db\n buildorder: 40\n rust-term_size:\n rationale: Dependency of rust-clap, rust-textwrap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-term_size\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-term_size\n ref: 7c62e64aa170d34ec9ea65b7dfd286e19d9b7b0c\n buildorder: 20\n rust-termcolor:\n rationale: Dependency of rust-grep-cli, rust-grep-printer, rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-termcolor\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-termcolor\n ref: a68dc908bc946b62c6e758a1a01494dc2f4aa76e\n buildorder: 10\n rust-textwrap:\n rationale: Dependency of rust-clap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-textwrap\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-textwrap\n ref: cf2ce1a4cef3436fd130838c4dfa7a9cfbdea512\n buildorder: 30\n rust-thread_local:\n rationale: Dependency of rust-grep-regex, rust-ignore, rust-pcre2, rust-regex.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-thread_local\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-thread_local\n ref: 0679edb992d183e75f282660ee632fcdfea7ea15\n buildorder: 20\n rust-ucd-util:\n rationale: Dependency of rust-regex-syntax.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-ucd-util\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-ucd-util\n ref: 5a5d8fab31bae623291642b55aefbd48d6ec9e15\n buildorder: 10\n rust-unicode-width:\n rationale: Dependency of rust-clap, rust-textwrap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-unicode-width\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-unicode-width\n ref: 6599a5158eea49a44ee255445af3b1fc5bfc4661\n buildorder: 10\n rust-unicode-xid:\n rationale: Dependency of rust-proc-macro2, rust-syn.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-unicode-xid\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-unicode-xid\n ref: e67cc74e1354143c0fb5edf7af67c176ae7edcaa\n buildorder: 10\n rust-unreachable:\n rationale: Dependency of rust-smallvec.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-unreachable\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-unreachable\n ref: 412ff0e1022e5d6d6c023b02e0d549d2ef449e57\n buildorder: 20\n rust-utf8-ranges:\n rationale: Dependency of rust-grep-regex, rust-regex.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-utf8-ranges\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-utf8-ranges\n ref: a84dc7e43b7df1a4e41f9139e54d4d3eddd49492\n buildorder: 10\n rust-vec_map:\n rationale: Dependency of rust-clap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-vec_map\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-vec_map\n ref: 18b851a496671350e388786f18d3ec18c610d603\n buildorder: 70\n rust-version_check:\n rationale: Dependency of rust-memchr.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-version_check\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-version_check\n ref: 11ca374687fe9a9db49be1ede98a4c92b492e1e1\n buildorder: 10\n rust-void:\n rationale: Dependency of rust-unreachable.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-void\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-void\n ref: c0d2cf66ed917dce908190930a7337723a388645\n buildorder: 10\n rust-walkdir:\n rationale: Dependency of rust-ignore.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-walkdir\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-walkdir\n ref: c80bc3bcab3f6677b0a3b80c4f252e3a636767dc\n buildorder: 20\n rust-yaml-rust0.3:\n rationale: Dependency of rust-clap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-yaml-rust0.3\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-yaml-rust0.3\n ref: 5ecf7d35b65788bd2a4ce03258c229476ddae35f\n buildorder: 80\n...\n", 'name': 'ripgrep', 'stream': 'latest', 'version': '20181215204810'}}}
Tags
f29-modular-updates
RPMs No RPMs
Module Archives
txt
modulemd.aarch64.txt (info) (download)
modulemd.armv7hl.txt (info) (download)
modulemd.i686.txt (info) (download)
modulemd.ppc64le.txt (info) (download)
modulemd.s390x.txt (info) (download)
modulemd.txt (info) (download)
modulemd.x86_64.txt (info) (download)
Logs
build.log