Thu, 20 Feb 2020 08:05:58 UTC

Information for build ripgrep-latest-2920190306064851.6c81f848

ID1224893
Package Nameripgrep
Versionlatest
Release2920190306064851.6c81f848
Epoch
Sourcehttps://src.fedoraproject.org/modules/ripgrep.git?#63de72b7c4761af59e25a9d4d4668c54c8f66a4a
Built byignatenkobrain
State complete
Volume fedora_koji_archive04
StartedWed, 06 Mar 2019 06:49:04 UTC
CompletedWed, 06 Mar 2019 22:52:16 UTC
Extra{'typeinfo': {'module': {'content_koji_tag': 'module-ripgrep-latest-2920190306064851-6c81f848', 'context': '6c81f848', 'module_build_service_id': 3540, 'modulemd_str': "---\ndocument: modulemd\nversion: 2\ndata:\n name: ripgrep\n stream: latest\n version: 2920190306064851\n context: 6c81f848\n summary: Line oriented search tool using Rust's regex library\n description: >\n Line oriented search tool using Rust's regex library. Combines\n\n the raw performance of grep with the usability of the silver searcher.\n license:\n module:\n - MIT\n xmd:\n mbs:\n scmurl: https://src.fedoraproject.org/modules/ripgrep.git?#63de72b7c4761af59e25a9d4d4668c54c8f66a4a\n buildrequires:\n platform:\n stream: f29\n ursine_rpms: \n filtered_rpms: []\n version: 5\n koji_tag: module-f29-build\n context: 00000000\n stream_collision_modules: \n ref: f29\n mse: TRUE\n rpms:\n rust-memoffset:\n ref: 6d80581b094d58c275bb447f0c6a3c73ee261570\n rust-textwrap:\n ref: 8a0e0efe9c8583ddd0d18a10e8d736ab1316ae98\n rust-serde_json:\n ref: 13126773e9b6a8f9b4eaee01a83ebac9fdcc9b46\n rust-grep-printer:\n ref: f0b9b39a13d1d4a81f161d72461876b92cb0000e\n rust-same-file:\n ref: c6c84a8d60151f3b6fc0f8e4ca05808426530f6a\n rust-itoa:\n ref: 7b951314bd701ac8cde5e65ec10c1306b8c5964d\n rust-strsim:\n ref: 663afa7b1ad8bba8cb1454ff7290670f276eab52\n rust-heapsize:\n ref: 72211c10671c278b504780f5f7baa9ce57329f9e\n rust-ripgrep:\n ref: 70f687a8d6eb2097d685b5a666c44f1862155eb1\n rust-walkdir:\n ref: 10ca84fb33c0c1c0d62ba0cd441c0d443aa74fa4\n rust-fnv:\n ref: 6fc5413ebbbd5d44337be1c961b39002e5b92345\n rust-utf8-ranges:\n ref: 9ffdb97b701fca2b72af10278be1a94dbf09fbf9\n rust-crossbeam-channel:\n ref: e6ec94b040d69e6b5a4d2ba2707b42da4d3e64e0\n rust-serde_derive:\n ref: 5a760243ceaa6d89570498ebb78c41294bf6163c\n rust-rayon:\n ref: 0ef01b15c1b8ad32075cb85359fb32209498056f\n rust-vec_map:\n ref: 7e2d85dc2ef5ca31fc5c0203288f7a1366cda337\n rust-encoding_rs_io:\n ref: 669d52a4f3b79d054761dfa85bb5c07c967f2309\n rust-globset:\n ref: 17b940e2d0a399532b27a86def20e4c6920adf86\n rust-ryu:\n ref: 21934a25c0fd928382bbe80ed0bd7015e1ffd973\n rust-proc-macro2:\n ref: 3855044696e35eafefebe7360043a1ca9a90c7ca\n rust-pcre2:\n ref: eab2d4ad669b56b444532cfcaafe4940cc04b809\n rust-crossbeam-utils:\n ref: 236090c5368d179d40194f1128fe875dd19e7e2b\n rust-regex:\n ref: 3b32c066c90d665594c7ff75476d31c78ef7c132\n rust-linked-hash-map:\n ref: dd454ec3b3ce355c885c8b8a0b2a52e6be9f5686\n rust-pcre2-sys:\n ref: 289e0d3ff3992e52950e5ab3cede49005e990d63\n rust-unicode-xid:\n ref: f0f240a98191837a508e3a829186f3e68fb073a7\n rust-thread_local:\n ref: 203b239665653ad710d5dc0f750bfe691b3054f1\n rust-cfg-if:\n ref: fa49aac8a48bd413f6e3f2062adbe2a4d56d9abf\n rust-memchr:\n ref: fa1f746fd786966d0ab59c5cbf7c8ce70a237ffe\n rust-grep-pcre2:\n ref: 684dabc044eefcc9d679674e64ac149a131cf9dc\n rust-encoding_rs:\n ref: 31e4348f5e8efffe6c434f8933de5b44e9e6246f\n rust-quote:\n ref: f932c7e0b493c27300136ea4071d8e6356f269a5\n rust-atty:\n ref: 8292e9fbe915444fb7fc60ae8843c039ae41ee5c\n rust-rayon-core:\n ref: 131ce464842574d7346febe6d6b352d17371c6d1\n rust-grep-regex:\n ref: 00bd1f2f1d57c1bf1534694fee0aeeb4999cc2c5\n rust-yaml-rust0.3:\n ref: 72b63c36f005ae6ac8a81cab06d2a6cfc9ef2184\n rust-arrayvec:\n ref: 6b72531caf9350a306c1470a07520a37dfc97a46\n rust-lazy_static:\n ref: d5e9788a643d103b1516a4e470168910d1fc3c13\n rust-regex-syntax:\n ref: 9563466f81e609018817e7db23e1d2d6d110885a\n rust-smallvec:\n ref: 83449a2089e4a14619c13df7c9a853de964db2d7\n rust-num_cpus:\n ref: 9fec5098b96e9803df65c367d24567d0ddf53b47\n rust-pkg-config:\n ref: 4ed2590b18b486e7105d76b94f9baad214b3d2a0\n rust-bitflags:\n ref: d6cb4b7f827a92a89c3d6c4744c6dd5525fc394f\n rust-indexmap:\n ref: 3f60c84d32bec3bceca0c09a8dea4c514aef5518\n rust-serde:\n ref: 18686e3926cfc0d18caec861d854da443c383d7a\n rust-scopeguard:\n ref: d058bbf19eab010ef6477045a7c26cb93381b7e1\n rust-ignore:\n ref: 84ba91e6f481ce2a2393e23df12cbf6da2293a21\n rust-ucd-util:\n ref: b1e81c701e5edeeb5bf13f05529c9efd651d7cc3\n rust-termcolor:\n ref: 2c021f552034be8d0d1cde3a904ffc45cce38b7c\n rust-base64:\n ref: 15ffa2715034c40f17ce75b547d834062baf48aa\n rust-nodrop:\n ref: fe8918fa149286ef77b227729774a34069a2d1a5\n rust-either:\n ref: f3ab5b66e8738640ddc0b96a0307ac2ee2c15dcf\n rust-libc:\n ref: 9b95ae890adec9addc9b4f80fb02f2ea21ce06bb\n rust-grep:\n ref: 4651c8c4ab5b84daa2b8d7b9d6228944e17ca2cf\n rust-memmap:\n ref: dd5305943c2aeb415ea529c117da2bd07b7db0ba\n rust-syn:\n ref: cd3d7747ee4703bf6341fb2dc22f5fff5a57f8d8\n rust-no-panic:\n ref: 8b5ddce831d2c6331ee3451764cc5982084c5d3c\n rust-cc:\n ref: e0db0e9f0304991f9096135bd59dcca5470d350c\n rust-byteorder:\n ref: 9121d26b6afea36bcb39252abdb3e3826b37af11\n rust-crossbeam-deque0.4:\n ref: d24e227c8d3ca42361f4efaeaab9876fc299316b\n rust-unicode-width:\n ref: 6b7a220e29805a34e566e0bbc056f04288e46b98\n rust-packaging:\n ref: 17a86d1495e6c6374add1f4f72dee83b14930d2e\n rust-log:\n ref: b361346a98ef554dffb5252c63c76c29d97e5d82\n rust-aho-corasick:\n ref: 24df14d51bc0cfcaff5a6481c6df1fca9348a658\n rust-grep-searcher:\n ref: 70b2d1bbfdf45502da7d530495ddc43c60e33af3\n rust-bytecount:\n ref: 49ad7b2ede20bf2934e7e607bbb6bf0c68e6e2ae\n rust-term_size:\n ref: de4b5679e89e08877fe80cd541781a0e8ff4afe8\n rust-grep-matcher:\n ref: 33005d76e15a167c0d2bdff02ab5179ea364727b\n rust-crossbeam-epoch:\n ref: f3b4c3f6040cc98b61b881a274cff0d0e4302f0b\n rust-grep-cli:\n ref: b8f81630eea1ef3e8cd124b80b9c2c1fd10f2b70\n rust-clap:\n ref: fc476fd0aac8db8bba4bc795a33d301f3e52927b\n rust-ansi_term:\n ref: 981f698b95b96924110b56201491bca38b4a43a8\n commit: 63de72b7c4761af59e25a9d4d4668c54c8f66a4a\n dependencies:\n - buildrequires:\n platform: [f29]\n requires:\n platform: [f29]\n references:\n community: https://github.com/BurntSushi/ripgrep\n documentation: https://github.com/BurntSushi/ripgrep/blob/master/FAQ.md\n tracker: https://github.com/BurntSushi/ripgrep/issues\n profiles:\n default:\n rpms:\n - ripgrep\n api:\n rpms:\n - ripgrep\n filter:\n rpms:\n - python3-rust2rpm\n - rust-aho-corasick+default-devel\n - rust-aho-corasick-devel\n - rust-ansi_term+default-devel\n - rust-ansi_term-devel\n - rust-arrayvec+array-sizes-129-255-devel\n - rust-arrayvec+array-sizes-33-128-devel\n - rust-arrayvec+default-devel\n - rust-arrayvec+serde-1-devel\n - rust-arrayvec+serde-devel\n - rust-arrayvec+std-devel\n - rust-arrayvec-devel\n - rust-atty+default-devel\n - rust-atty-devel\n - rust-base64+default-devel\n - rust-base64-devel\n - rust-bitflags+default-devel\n - rust-bitflags-devel\n - rust-bytecount+default-devel\n - rust-bytecount+html_report-devel\n - rust-bytecount+runtime-dispatch-simd-devel\n - rust-bytecount-devel\n - rust-byteorder+default-devel\n - rust-byteorder+i128-devel\n - rust-byteorder+std-devel\n - rust-byteorder-devel\n - rust-cc+default-devel\n - rust-cc+parallel-devel\n - rust-cc+rayon-devel\n - rust-cc-devel\n - rust-cfg-if+default-devel\n - rust-cfg-if-devel\n - rust-clap+ansi_term-devel\n - rust-clap+atty-devel\n - rust-clap+color-devel\n - rust-clap+debug-devel\n - rust-clap+default-devel\n - rust-clap+doc-devel\n - rust-clap+no_cargo-devel\n - rust-clap+strsim-devel\n - rust-clap+suggestions-devel\n - rust-clap+term_size-devel\n - rust-clap+unstable-devel\n - rust-clap+vec_map-devel\n - rust-clap+wrap_help-devel\n - rust-clap+yaml-devel\n - rust-clap+yaml-rust-devel\n - rust-clap-devel\n - rust-crossbeam-channel+default-devel\n - rust-crossbeam-channel-devel\n - rust-crossbeam-deque0.4+default-devel\n - rust-crossbeam-deque0.4-devel\n - rust-crossbeam-epoch+default-devel\n - rust-crossbeam-epoch+lazy_static-devel\n - rust-crossbeam-epoch+sanitize-devel\n - rust-crossbeam-epoch+std-devel\n - rust-crossbeam-epoch-devel\n - rust-crossbeam-utils+default-devel\n - rust-crossbeam-utils+lazy_static-devel\n - rust-crossbeam-utils+std-devel\n - rust-crossbeam-utils-devel\n - rust-either+default-devel\n - rust-either+serde-devel\n - rust-either+use_std-devel\n - rust-either-devel\n - rust-encoding_rs+default-devel\n - rust-encoding_rs+fast-big5-hanzi-encode-devel\n - rust-encoding_rs+fast-gb-hanzi-encode-devel\n - rust-encoding_rs+fast-hangul-encode-devel\n - rust-encoding_rs+fast-hanja-encode-devel\n - rust-encoding_rs+fast-kanji-encode-devel\n - rust-encoding_rs+fast-legacy-encode-devel\n - rust-encoding_rs+less-slow-big5-hanzi-encode-devel\n - rust-encoding_rs+less-slow-gb-hanzi-encode-devel\n - rust-encoding_rs+less-slow-kanji-encode-devel\n - rust-encoding_rs+serde-devel\n - rust-encoding_rs-devel\n - rust-encoding_rs_io+default-devel\n - rust-encoding_rs_io-devel\n - rust-fnv+default-devel\n - rust-fnv-devel\n - rust-globset+default-devel\n - rust-globset+simd-accel-devel\n - rust-globset-devel\n - rust-grep+default-devel\n - rust-grep+grep-pcre2-devel\n - rust-grep+pcre2-devel\n - rust-grep-cli+default-devel\n - rust-grep-cli-devel\n - rust-grep-devel\n - rust-grep-matcher+default-devel\n - rust-grep-matcher-devel\n - rust-grep-pcre2+default-devel\n - rust-grep-pcre2-devel\n - rust-grep-printer+base64-devel\n - rust-grep-printer+default-devel\n - rust-grep-printer+serde-devel\n - rust-grep-printer+serde1-devel\n - rust-grep-printer+serde_derive-devel\n - rust-grep-printer+serde_json-devel\n - rust-grep-printer-devel\n - rust-grep-regex+default-devel\n - rust-grep-regex-devel\n - rust-grep-searcher+avx-accel-devel\n - rust-grep-searcher+default-devel\n - rust-grep-searcher-devel\n - rust-heapsize+default-devel\n - rust-heapsize+unstable-devel\n - rust-heapsize-devel\n - rust-ignore+default-devel\n - rust-ignore+simd-accel-devel\n - rust-ignore-devel\n - rust-indexmap+default-devel\n - rust-indexmap+serde-1-devel\n - rust-indexmap+serde-devel\n - rust-indexmap-devel\n - rust-itoa+default-devel\n - rust-itoa+i128-devel\n - rust-itoa+std-devel\n - rust-itoa-devel\n - rust-lazy_static+default-devel\n - rust-lazy_static-devel\n - rust-libc+align-devel\n - rust-libc+default-devel\n - rust-libc+extra_traits-devel\n - rust-libc+use_std-devel\n - rust-libc-devel\n - rust-linked-hash-map+default-devel\n - rust-linked-hash-map+heapsize-devel\n - rust-linked-hash-map+heapsize_impl-devel\n - rust-linked-hash-map+serde-devel\n - rust-linked-hash-map+serde_impl-devel\n - rust-linked-hash-map-devel\n - rust-log+default-devel\n - rust-log+max_level_debug-devel\n - rust-log+max_level_error-devel\n - rust-log+max_level_info-devel\n - rust-log+max_level_off-devel\n - rust-log+max_level_trace-devel\n - rust-log+max_level_warn-devel\n - rust-log+release_max_level_debug-devel\n - rust-log+release_max_level_error-devel\n - rust-log+release_max_level_info-devel\n - rust-log+release_max_level_off-devel\n - rust-log+release_max_level_trace-devel\n - rust-log+release_max_level_warn-devel\n - rust-log+serde-devel\n - rust-log+std-devel\n - rust-log-devel\n - rust-memchr+default-devel\n - rust-memchr+libc-devel\n - rust-memchr+use_std-devel\n - rust-memchr-devel\n - rust-memmap+default-devel\n - rust-memmap-devel\n - rust-memoffset+default-devel\n - rust-memoffset-devel\n - rust-no-panic+default-devel\n - rust-no-panic-devel\n - rust-nodrop+default-devel\n - rust-nodrop+std-devel\n - rust-nodrop+use_needs_drop-devel\n - rust-nodrop-devel\n - rust-num_cpus+default-devel\n - rust-num_cpus-devel\n - rust-packaging\n - rust-pcre2+default-devel\n - rust-pcre2-devel\n - rust-pcre2-sys+default-devel\n - rust-pcre2-sys-devel\n - rust-pkg-config+default-devel\n - rust-pkg-config-devel\n - rust-proc-macro2+default-devel\n - rust-proc-macro2+proc-macro-devel\n - rust-proc-macro2+span-locations-devel\n - rust-proc-macro2-devel\n - rust-quote+default-devel\n - rust-quote+proc-macro-devel\n - rust-quote-devel\n - rust-rayon+default-devel\n - rust-rayon-core+default-devel\n - rust-rayon-core-devel\n - rust-rayon-devel\n - rust-regex+default-devel\n - rust-regex+pattern-devel\n - rust-regex+unstable-devel\n - rust-regex+use_std-devel\n - rust-regex-devel\n - rust-regex-syntax+default-devel\n - rust-regex-syntax-devel\n - rust-ryu+default-devel\n - rust-ryu+no-panic-devel\n - rust-ryu+small-devel\n - rust-ryu-devel\n - rust-same-file+default-devel\n - rust-same-file-devel\n - rust-scopeguard+default-devel\n - rust-scopeguard+use_std-devel\n - rust-scopeguard-devel\n - rust-serde+alloc-devel\n - rust-serde+default-devel\n - rust-serde+derive-devel\n - rust-serde+rc-devel\n - rust-serde+serde_derive-devel\n - rust-serde+std-devel\n - rust-serde+unstable-devel\n - rust-serde-devel\n - rust-serde_derive+default-devel\n - rust-serde_derive+deserialize_in_place-devel\n - rust-serde_derive-devel\n - rust-serde_json+arbitrary_precision-devel\n - rust-serde_json+default-devel\n - rust-serde_json+indexmap-devel\n - rust-serde_json+preserve_order-devel\n - rust-serde_json+raw_value-devel\n - rust-serde_json+unbounded_depth-devel\n - rust-serde_json-devel\n - rust-smallvec+default-devel\n - rust-smallvec+serde-devel\n - rust-smallvec+std-devel\n - rust-smallvec-devel\n - rust-strsim+default-devel\n - rust-strsim-devel\n - rust-syn+clone-impls-devel\n - rust-syn+default-devel\n - rust-syn+derive-devel\n - rust-syn+extra-traits-devel\n - rust-syn+fold-devel\n - rust-syn+full-devel\n - rust-syn+parsing-devel\n - rust-syn+printing-devel\n - rust-syn+proc-macro-devel\n - rust-syn+quote-devel\n - rust-syn+visit-devel\n - rust-syn+visit-mut-devel\n - rust-syn-devel\n - rust-term_size+debug-devel\n - rust-term_size+default-devel\n - rust-term_size+unstable-devel\n - rust-term_size-devel\n - rust-termcolor+default-devel\n - rust-termcolor-devel\n - rust-textwrap+default-devel\n - rust-textwrap+term_size-devel\n - rust-textwrap-devel\n - rust-thread_local+default-devel\n - rust-thread_local-devel\n - rust-ucd-util+default-devel\n - rust-ucd-util-devel\n - rust-unicode-width+default-devel\n - rust-unicode-width+no_std-devel\n - rust-unicode-width-devel\n - rust-unicode-xid+default-devel\n - rust-unicode-xid+no_std-devel\n - rust-unicode-xid-devel\n - rust-utf8-ranges+default-devel\n - rust-utf8-ranges-devel\n - rust-vec_map+default-devel\n - rust-vec_map+eders-devel\n - rust-vec_map+serde-devel\n - rust-vec_map-devel\n - rust-walkdir+default-devel\n - rust-walkdir-devel\n - rust-yaml-rust0.3+default-devel\n - rust-yaml-rust0.3+linked-hash-map-devel\n - rust-yaml-rust0.3+preserve_order-devel\n - rust-yaml-rust0.3-devel\n components:\n rpms:\n rust-aho-corasick:\n rationale: Dependency of rust-globset, rust-regex.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-aho-corasick\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-aho-corasick\n ref: 24df14d51bc0cfcaff5a6481c6df1fca9348a658\n buildorder: 30\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-ansi_term:\n rationale: Dependency of rust-clap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-ansi_term\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-ansi_term\n ref: 981f698b95b96924110b56201491bca38b4a43a8\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-arrayvec:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-epoch.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-arrayvec\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-arrayvec\n ref: 6b72531caf9350a306c1470a07520a37dfc97a46\n buildorder: 70\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-atty:\n rationale: Dependency of rust-clap, rust-grep-cli.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-atty\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-atty\n ref: 8292e9fbe915444fb7fc60ae8843c039ae41ee5c\n buildorder: 20\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-base64:\n rationale: Dependency of rust-grep-printer.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-base64\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-base64\n ref: 15ffa2715034c40f17ce75b547d834062baf48aa\n buildorder: 20\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-bitflags:\n rationale: Dependency of rust-clap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-bitflags\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-bitflags\n ref: d6cb4b7f827a92a89c3d6c4744c6dd5525fc394f\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-bytecount:\n rationale: Dependency of rust-grep-searcher.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-bytecount\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-bytecount\n ref: 49ad7b2ede20bf2934e7e607bbb6bf0c68e6e2ae\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-byteorder:\n rationale: Dependency of rust-base64.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-byteorder\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-byteorder\n ref: 9121d26b6afea36bcb39252abdb3e3826b37af11\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-cc:\n rationale: Dependency of rust-pcre2-sys.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-cc\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-cc\n ref: e0db0e9f0304991f9096135bd59dcca5470d350c\n buildorder: 120\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-cfg-if:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-epoch, rust-crossbeam-utils, rust-encoding_rs,\n rust-log.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-cfg-if\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-cfg-if\n ref: fa49aac8a48bd413f6e3f2062adbe2a4d56d9abf\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-clap:\n rationale: Dependency of rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-clap\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-clap\n ref: fc476fd0aac8db8bba4bc795a33d301f3e52927b\n buildorder: 90\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-crossbeam-channel:\n rationale: Dependency of rust-ignore.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-crossbeam-channel\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-crossbeam-channel\n ref: e6ec94b040d69e6b5a4d2ba2707b42da4d3e64e0\n buildorder: 80\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-crossbeam-deque0.4:\n rationale: Dependency of rust-rayon, rust-rayon-core.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-crossbeam-deque0.4\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-crossbeam-deque0.4\n ref: d24e227c8d3ca42361f4efaeaab9876fc299316b\n buildorder: 90\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-crossbeam-epoch:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-deque0.4.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-crossbeam-epoch\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-crossbeam-epoch\n ref: f3b4c3f6040cc98b61b881a274cff0d0e4302f0b\n buildorder: 80\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-crossbeam-utils:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-channel, rust-crossbeam-deque0.4,\n rust-crossbeam-epoch.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-crossbeam-utils\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-crossbeam-utils\n ref: 236090c5368d179d40194f1128fe875dd19e7e2b\n buildorder: 20\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-either:\n rationale: Dependency of rust-rayon.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-either\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-either\n ref: f3ab5b66e8738640ddc0b96a0307ac2ee2c15dcf\n buildorder: 70\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-encoding_rs:\n rationale: Dependency of rust-encoding_rs_io, rust-grep-searcher.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-encoding_rs\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-encoding_rs\n ref: 31e4348f5e8efffe6c434f8933de5b44e9e6246f\n buildorder: 70\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-encoding_rs_io:\n rationale: Dependency of rust-grep-searcher.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-encoding_rs_io\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-encoding_rs_io\n ref: 669d52a4f3b79d054761dfa85bb5c07c967f2309\n buildorder: 80\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-fnv:\n rationale: Dependency of rust-globset.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-fnv\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-fnv\n ref: 6fc5413ebbbd5d44337be1c961b39002e5b92345\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-globset:\n rationale: Dependency of rust-grep-cli, rust-ignore.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-globset\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-globset\n ref: 17b940e2d0a399532b27a86def20e4c6920adf86\n buildorder: 80\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-grep:\n rationale: Dependency of rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep\n ref: 4651c8c4ab5b84daa2b8d7b9d6228944e17ca2cf\n buildorder: 160\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-grep-cli:\n rationale: Dependency of rust-grep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep-cli\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep-cli\n ref: b8f81630eea1ef3e8cd124b80b9c2c1fd10f2b70\n buildorder: 90\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-grep-matcher:\n rationale: Dependency of rust-grep, rust-grep-pcre2, rust-grep-printer, rust-grep-regex,\n rust-grep-searcher.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep-matcher\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep-matcher\n ref: 33005d76e15a167c0d2bdff02ab5179ea364727b\n buildorder: 30\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-grep-pcre2:\n rationale: Dependency of rust-grep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep-pcre2\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep-pcre2\n ref: 684dabc044eefcc9d679674e64ac149a131cf9dc\n buildorder: 150\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-grep-printer:\n rationale: Dependency of rust-grep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep-printer\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep-printer\n ref: f0b9b39a13d1d4a81f161d72461876b92cb0000e\n buildorder: 100\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-grep-regex:\n rationale: Dependency of rust-grep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep-regex\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep-regex\n ref: 00bd1f2f1d57c1bf1534694fee0aeeb4999cc2c5\n buildorder: 80\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-grep-searcher:\n rationale: Dependency of rust-grep, rust-grep-printer.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-grep-searcher\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-grep-searcher\n ref: 70b2d1bbfdf45502da7d530495ddc43c60e33af3\n buildorder: 90\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-heapsize:\n rationale: Dependency of rust-linked-hash-map.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-heapsize\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-heapsize\n ref: 72211c10671c278b504780f5f7baa9ce57329f9e\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-ignore:\n rationale: Dependency of rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-ignore\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-ignore\n ref: 84ba91e6f481ce2a2393e23df12cbf6da2293a21\n buildorder: 90\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-indexmap:\n rationale: Dependency of rust-serde_json.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-indexmap\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-indexmap\n ref: 3f60c84d32bec3bceca0c09a8dea4c514aef5518\n buildorder: 70\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-itoa:\n rationale: Dependency of rust-serde_json.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-itoa\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-itoa\n ref: 7b951314bd701ac8cde5e65ec10c1306b8c5964d\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-lazy_static:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-epoch, rust-crossbeam-utils, rust-grep-cli,\n rust-ignore, rust-rayon-core, rust-ripgrep, rust-thread_local.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-lazy_static\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-lazy_static\n ref: d5e9788a643d103b1516a4e470168910d1fc3c13\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-libc:\n rationale: Dependency of rust-atty, rust-memchr, rust-memmap, rust-num_cpus,\n rust-pcre2, rust-pcre2-sys, rust-rayon-core, rust-term_size.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-libc\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-libc\n ref: 9b95ae890adec9addc9b4f80fb02f2ea21ce06bb\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-linked-hash-map:\n rationale: Dependency of rust-yaml-rust0.3.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-linked-hash-map\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-linked-hash-map\n ref: dd454ec3b3ce355c885c8b8a0b2a52e6be9f5686\n buildorder: 70\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-log:\n rationale: Dependency of rust-globset, rust-grep-cli, rust-grep-regex, rust-grep-searcher,\n rust-ignore, rust-pcre2, rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-log\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-log\n ref: b361346a98ef554dffb5252c63c76c29d97e5d82\n buildorder: 70\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-memchr:\n rationale: Dependency of rust-aho-corasick, rust-globset, rust-grep-matcher,\n rust-grep-searcher, rust-ignore, rust-regex.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-memchr\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-memchr\n ref: fa1f746fd786966d0ab59c5cbf7c8ce70a237ffe\n buildorder: 20\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-memmap:\n rationale: Dependency of rust-grep-searcher.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-memmap\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-memmap\n ref: dd5305943c2aeb415ea529c117da2bd07b7db0ba\n buildorder: 20\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-memoffset:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-epoch.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-memoffset\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-memoffset\n ref: 6d80581b094d58c275bb447f0c6a3c73ee261570\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-no-panic:\n rationale: Dependency of rust-ryu.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-no-panic\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-no-panic\n ref: 8b5ddce831d2c6331ee3451764cc5982084c5d3c\n buildorder: 50\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-nodrop:\n rationale: Dependency of rust-arrayvec.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-nodrop\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-nodrop\n ref: fe8918fa149286ef77b227729774a34069a2d1a5\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-num_cpus:\n rationale: Dependency of rust-rayon-core, rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-num_cpus\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-num_cpus\n ref: 9fec5098b96e9803df65c367d24567d0ddf53b47\n buildorder: 20\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-packaging:\n rationale: Something needs to orchestrate build of all stuff below.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-packaging\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-packaging\n ref: master\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-pcre2:\n rationale: Dependency of rust-grep-pcre2.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-pcre2\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-pcre2\n ref: eab2d4ad669b56b444532cfcaafe4940cc04b809\n buildorder: 140\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-pcre2-sys:\n rationale: Dependency of rust-pcre2.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-pcre2-sys\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-pcre2-sys\n ref: 289e0d3ff3992e52950e5ab3cede49005e990d63\n buildorder: 130\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-pkg-config:\n rationale: Dependency of rust-pcre2-sys.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-pkg-config\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-pkg-config\n ref: 4ed2590b18b486e7105d76b94f9baad214b3d2a0\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-proc-macro2:\n rationale: Dependency of rust-no-panic, rust-quote, rust-serde_derive, rust-syn.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-proc-macro2\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-proc-macro2\n ref: 3855044696e35eafefebe7360043a1ca9a90c7ca\n buildorder: 20\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-quote:\n rationale: Dependency of rust-no-panic, rust-serde_derive, rust-syn.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-quote\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-quote\n ref: f932c7e0b493c27300136ea4071d8e6356f269a5\n buildorder: 30\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-rayon:\n rationale: Dependency of rust-cc.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-rayon\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-rayon\n ref: 0ef01b15c1b8ad32075cb85359fb32209498056f\n buildorder: 110\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-rayon-core:\n rationale: Dependency of rust-rayon.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-rayon-core\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-rayon-core\n ref: 131ce464842574d7346febe6d6b352d17371c6d1\n buildorder: 100\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-regex:\n rationale: Dependency of rust-globset, rust-grep-cli, rust-grep-regex, rust-ignore,\n rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-regex\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-regex\n ref: 3b32c066c90d665594c7ff75476d31c78ef7c132\n buildorder: 40\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-regex-syntax:\n rationale: Dependency of rust-grep-regex, rust-regex.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-regex-syntax\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-regex-syntax\n ref: 9563466f81e609018817e7db23e1d2d6d110885a\n buildorder: 20\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-ripgrep:\n rationale: Main component.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-ripgrep\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-ripgrep\n ref: latest\n buildorder: 170\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-ryu:\n rationale: Dependency of rust-serde_json.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-ryu\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-ryu\n ref: 21934a25c0fd928382bbe80ed0bd7015e1ffd973\n buildorder: 60\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-same-file:\n rationale: Dependency of rust-grep-cli, rust-ignore, rust-walkdir.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-same-file\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-same-file\n ref: c6c84a8d60151f3b6fc0f8e4ca05808426530f6a\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-scopeguard:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-epoch.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-scopeguard\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-scopeguard\n ref: d058bbf19eab010ef6477045a7c26cb93381b7e1\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-serde:\n rationale: Dependency of rust-arrayvec, rust-either, rust-encoding_rs, rust-grep-printer,\n rust-indexmap, rust-linked-hash-map, rust-log, rust-ripgrep, rust-serde_json,\n rust-smallvec, rust-vec_map.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-serde\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-serde\n ref: 18686e3926cfc0d18caec861d854da443c383d7a\n buildorder: 60\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-serde_derive:\n rationale: Dependency of rust-grep-printer, rust-ripgrep, rust-serde.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-serde_derive\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-serde_derive\n ref: 5a760243ceaa6d89570498ebb78c41294bf6163c\n buildorder: 50\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-serde_json:\n rationale: Dependency of rust-grep-printer, rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-serde_json\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-serde_json\n ref: 13126773e9b6a8f9b4eaee01a83ebac9fdcc9b46\n buildorder: 80\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-smallvec:\n rationale: Dependency of rust-crossbeam-channel.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-smallvec\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-smallvec\n ref: 83449a2089e4a14619c13df7c9a853de964db2d7\n buildorder: 70\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-strsim:\n rationale: Dependency of rust-clap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-strsim\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-strsim\n ref: 663afa7b1ad8bba8cb1454ff7290670f276eab52\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-syn:\n rationale: Dependency of rust-no-panic, rust-serde_derive.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-syn\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-syn\n ref: cd3d7747ee4703bf6341fb2dc22f5fff5a57f8d8\n buildorder: 40\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-term_size:\n rationale: Dependency of rust-clap, rust-textwrap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-term_size\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-term_size\n ref: de4b5679e89e08877fe80cd541781a0e8ff4afe8\n buildorder: 20\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-termcolor:\n rationale: Dependency of rust-grep-cli, rust-grep-printer, rust-ripgrep.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-termcolor\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-termcolor\n ref: 2c021f552034be8d0d1cde3a904ffc45cce38b7c\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-textwrap:\n rationale: Dependency of rust-clap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-textwrap\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-textwrap\n ref: 8a0e0efe9c8583ddd0d18a10e8d736ab1316ae98\n buildorder: 30\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-thread_local:\n rationale: Dependency of rust-grep-regex, rust-ignore, rust-pcre2, rust-regex.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-thread_local\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-thread_local\n ref: 203b239665653ad710d5dc0f750bfe691b3054f1\n buildorder: 20\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-ucd-util:\n rationale: Dependency of rust-regex-syntax.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-ucd-util\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-ucd-util\n ref: b1e81c701e5edeeb5bf13f05529c9efd651d7cc3\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-unicode-width:\n rationale: Dependency of rust-clap, rust-textwrap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-unicode-width\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-unicode-width\n ref: 6b7a220e29805a34e566e0bbc056f04288e46b98\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-unicode-xid:\n rationale: Dependency of rust-proc-macro2, rust-syn.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-unicode-xid\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-unicode-xid\n ref: f0f240a98191837a508e3a829186f3e68fb073a7\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-utf8-ranges:\n rationale: Dependency of rust-grep-regex, rust-regex.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-utf8-ranges\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-utf8-ranges\n ref: 9ffdb97b701fca2b72af10278be1a94dbf09fbf9\n buildorder: 10\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-vec_map:\n rationale: Dependency of rust-clap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-vec_map\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-vec_map\n ref: 7e2d85dc2ef5ca31fc5c0203288f7a1366cda337\n buildorder: 70\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-walkdir:\n rationale: Dependency of rust-ignore.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-walkdir\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-walkdir\n ref: 10ca84fb33c0c1c0d62ba0cd441c0d443aa74fa4\n buildorder: 20\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n rust-yaml-rust0.3:\n rationale: Dependency of rust-clap.\n repository: git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rust-yaml-rust0.3\n cache: https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/rust-yaml-rust0.3\n ref: 72b63c36f005ae6ac8a81cab06d2a6cfc9ef2184\n buildorder: 80\n arches: [aarch64, armv7hl, i686, ppc64le, s390x, x86_64]\n...\n", 'name': 'ripgrep', 'stream': 'latest', 'version': '2920190306064851'}}}
Tags
f29-modular-updates
RPMs No RPMs
Module Archives
txt
modulemd.aarch64.txt (info) (download)
modulemd.armv7hl.txt (info) (download)
modulemd.i686.txt (info) (download)
modulemd.ppc64le.txt (info) (download)
modulemd.s390x.txt (info) (download)
modulemd.src.txt (info) (download)
modulemd.txt (info) (download)
modulemd.x86_64.txt (info) (download)
Logs
build.log