Fri, 05 Jun 2020 12:43:01 UTC

Information for package eiskaltdcpp

Nameeiskaltdcpp
ID24331
Builds
1 through 33 of 33
NVR Built by Finished descending sort State
eiskaltdcpp-2.2.11-26.20200414git89348ec.fc33 vascom 2020-04-27 13:21:04 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-25.20190922gita85c5d8.fc32 releng 2020-01-28 22:41:46 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-24.20190922gita85c5d8.fc31 vascom 2019-09-23 08:11:03 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-24.20190922gita85c5d8.fc32 vascom 2019-09-23 06:57:26 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-23.20190527git09b9ffe.fc31 releng 2019-07-25 08:02:14 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-22.20190527git09b9ffe.fc31 jplesnik 2019-05-30 16:08:41 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-21.20190527git09b9ffe.fc29 vascom 2019-05-30 09:26:39 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-21.20190527git09b9ffe.fc30 vascom 2019-05-30 09:25:50 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-21.20190527git09b9ffe.fc31 vascom 2019-05-30 08:53:08 deleted
eiskaltdcpp-2.2.11-20.20190527git09b9ffe.fc30 vascom 2019-05-28 07:41:38 deleted
eiskaltdcpp-2.2.11-20.20190527git09b9ffe.fc29 vascom 2019-05-28 07:40:46 deleted
eiskaltdcpp-2.2.11-20.20190527git09b9ffe.fc31 vascom 2019-05-28 07:06:06 deleted
eiskaltdcpp-2.2.11-20.20181221gita1fdeb8.fc30 kalev 2019-02-10 13:43:02 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-19.20181221gita1fdeb8.fc30 releng 2019-02-01 02:41:45 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-18.20181221gita1fdeb8.fc30 jwakely 2019-01-29 16:52:36 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-17.20181221gita1fdeb8.fc30 vascom 2019-01-21 09:35:45 deleted
eiskaltdcpp-2.2.11-16.20180207git6ca065b.fc29 releng 2018-07-13 10:41:57 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-15.20180207git6ca065b.fc29 jplesnik 2018-07-01 22:09:08 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-14.20180207git6ca065b.fc29 jplesnik 2018-06-28 02:13:50 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-13.20180207git6ca065b.fc29 adamwill 2018-03-08 01:41:21 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-13.20180207git6ca065b.fc28 adamwill 2018-03-08 01:31:49 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-11.20170207git3b9c502.fc28 releng 2018-02-07 17:07:13 failed
eiskaltdcpp-2.2.11-12.20180207git6ca065b.fc28 vascom 2018-02-07 14:19:46 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-10.20170207git3b9c502.fc28 jwakely 2018-01-24 12:07:29 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-9.20170207git3b9c502.fc28 ignatenkobrain 2018-01-11 14:51:18 deleted
eiskaltdcpp-2.2.11-8.20170207git3b9c502.fc27 releng 2017-08-03 06:40:33 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-7.20170207git3b9c502.fc27 releng 2017-07-26 17:46:24 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-6.20170207git3b9c502.fc27 jwakely 2017-07-19 16:24:21 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-5.20170207git3b9c502.fc27 jwakely 2017-07-19 01:32:51 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-4.20170207git3b9c502.fc25 vascom 2017-06-28 14:38:57 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-4.20170207git3b9c502.fc27 vascom 2017-06-28 14:37:16 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-4.20170207git3b9c502.fc26 vascom 2017-06-28 14:35:43 complete
eiskaltdcpp-2.2.11-4.20170207git3b9c502.fc24 vascom 2017-06-28 14:35:20 complete
Builds 1 through 33 of 33
Tags
1 through 19 of 19
Name ascending sort Owner Included? Extra Arches
f24 vascom yes
f25 releng yes
f26 releng yes
f27 releng yes
f27-Beta releng yes
f28 releng yes
f28-Beta releng yes
f29 releng yes
f29-Beta releng yes
f30 releng yes
f30-Beta releng yes
f31 releng yes
f31-Beta releng yes
f32 releng yes
f32-Beta releng yes
f33 releng yes
module-bootstrap-f27 releng yes
module-package-list releng yes
trashcan releng yes
Tags 1 through 19 of 19